Департамент містобудування
та архітектури

 Проект Обласної програми збереження архітектурної спадщини в Харківській області на 2018-2023 роки

 Проект рішення обласної ради "Про затвердження обласної Програми збереження архітектурної спадщини в Харківській області на 2018-2023 роки"

 Паспорт обласної Програми збереження архітектурної спадщини в Харківській області на 2018-2023 роки

 Пояснювальна записка до обласної Програми збереження архітектурної спадщини в Харківській області на 2018-2023 роки 

 Наказ №1199 від 27.02.2020 "Про затвердження меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичного ареалу м.Харків"

 Харків_Ареал - позначено зони (до наказу МКМС №1199 від 27.02.2020 року)

 Реєстр наданих у 2020 році висновків до проєктів землеустрою

 Реєстр наданих у 2020 році дозволів на проведення робіт на пам'ятках архітектури місцевого значення

 

Науково-проектна документація з визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичного ареалу м. Харків

Текстова частина:

 Титул, склад, зміст, вступ

 Аналітичний розділ

 Проєктно-регулятивний розділ (межі)

 Проєктно-регулятивний розділ (режими)

Графічні матеріали:

 Зони охорони пам'яток культурної спадщини міста Харків М 1:10000 (лист 1)

 Зони охорони пам'яток культурної спадщини міста Харків М 1:10000 (лист 2)

 Зони охорони пам'яток міста Харків південно-східна охоронна зона М 1:2000

 Охоронні зони окремих пам'яток та груп пам'яток, розташованих поза межами історичних ареалів м. Харків М 1:2000 (лист 1)

 Охоронні зони окремих пам'яток та груп пам'яток, розташованих поза межами історичних ареалів м. Харків М 1:2000 (лист 2)