Департамент містобудування
та архітектури

Харківської обласної державної адміністрації

на 2021 рік

 

НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього x 5266700  1255000 6521700
Надходження коштів із загального фонду бюджету x 5266700  x 5266700
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. x   1255000 1255000
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000   1255000 1255000
Плата за оренду майна бюджетних уcтанов 25010300   1255000 1255000
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000      
(розписати за підгрупами)        
інші надходження, у тому числі:.        
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)        
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)        
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)        
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього x 5266700 1255000 6521700
Поточні видатки 2000 5266700 141600 5408300
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2110 4957500   4957500
Оплата праці 2110 4063500   4063500
Заробітна плата 2111 4063500   4063500
Грошове забезпечення військовослужбовці 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 894000   894000
Використання товарів і послуг 2200 309200 141600 450800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 15000   15000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220      
Продукти харчування 2230      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 51500 141600 193100
Видатки на відрядження 2250 1000   1000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 241700   241700
Оплата теплопостачання 2271 204800   204800
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 3000   3000
Оплата електроенергії 2273 33900   33900
Оплата природного газу 2274      
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000   1113400 1113400
Придбання основного капіталу 3100   1113400 1113400
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140   1113400 1113400
Реконструкція .житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143   1113400 1113400
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      

 

 

Гаряча лінія департаменту
+38 (057) 700-36-48

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6