Департамент містобудування
та архітектури

Містобудування

Методичні рекомендації
щодо облаштування засобами для безперешкодного доступу маломобільних груп населення
до існуючих та тих, що будуються, споруд і будівель
соціально-житлового призначення

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління
містобудування та архітектури
______________М.С. Рабінович
«___»__________2011р

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» надає методичні рекомендації щодо облаштування засобами для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до існуючих та тих що будуються споруд і будівель соціально-житлового призначення.

 1. Визначається замовник і джерела фінансування проектних та будівельних робіт
 2. Замовник визначає проектну організацію, яка має відповідну ліцензію на виконання проектних робіт.
 3. Проектна організація виконує наступні роботи:

  • Виконати обстеження та обміри існуючих будівель.
  • Виконати технічний висновок щодо можливості необхідного облаштування входів.
  • Розробити робочу проектну документацію.
  • Затвердити робочі креслення і одержати Дозвіл на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку.

 4. Дообладнання об’єктів із встановленням окремих основних засобів при дотриманні будівельних норм і правил, виконується без одержання містобудівних умов і обмежень (п.22 Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови і обмеження не надаються, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду за № 109 від 07.07.2011р).
 5. Проектна організація виконує роботи відповідно до вимог чинного містобудівного законодавства, державних будівельних норм і правил, в тому числі ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для мало мобільних груп населення»
 6. Замовник визначає будівельну організацію, яка має відповідну ліцензію, для виконання будівельних робіт.
 7. Здійснення контролю у сфері містобудівної діяльності ( тобто заходів спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт), як наглядової функції, покладено виключно на інспекції державно-архітектурного будівельного контролю (ст.41 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
 8. Відомості щодо введених в експлуатацію об’єктів (в повному обсязі) вводяться в систему містобудівного кадастру (п.30. «Положення про містобудівний кадастр») в управлінні містобудування та архітектури обласної держаної адміністрації.
 9. Додаток - Проектні рекомендації щодо облаштування будівель і споруд елементами безбарьєрного доступу мало мобільних груп населення до об’єктів соціально-житлового призначення