Департамент містобудування
та архітектури

Харківської обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Департаменту містобудування та
архітектури Харківської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови
обласної державної адміністрації

18 липня 2011 року № 402
зі змінами
12 грудня 2014 року № 651


І. Загальні положення

 1. Колегія Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (далі – колегія) є колективним консультативно-дорадчим органом, утвореним відповідно до Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05 лютого 2013 року № 29, з метою реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та будівельної галузі регіону.
 2. Колегія утворюється з метою погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департаменту), обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
 3. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та Положенням про колегію Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (далі – Положення).
 4. Головними завданнями колегії є:

  • підготовка рекомендацій з питань реалізації на регіональному рівні державної політики у сфері містобудування та архітектури, директивних і нормативних положень будівельної галузі;
  • аналіз стану містобудування та будівництва на території області;
  • координація роботи щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів з метою створення повноцінного життєвого середовища;
  • надання рекомендацій з питань розроблення планувальної документації, розгляд пропозицій суб`єктів містобудування щодо визначення територій для містобудівних потреб;
  • розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та змін меж населених пунктів області;підготовка пропозицій для внесення на розгляд узгоджувальній комісії обласної державної адміністрації стосовно вирішення суперечних питань з надання вихідних даних для проектування на будівництво;
  • розгляд інвестиційних програм у сфері містобудування та будівництва;
  • попередній розгляд пропозицій до проектів обласного бюджету щодо фінансування регіональних програм житлового будівництва;
  • внесення пропозицій щодо проведення реставрації (ремонту, пристосування) пам’яток архітектури, охорони і збереження об’єктів культурної спадщини, природного ландшафту;
  • оцінка роботи відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних державних адміністрацій;
  • заслуховування питань у порядку здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень;
  • аналіз стану роботи з кадрами;
  • розгляд інших питань, що виникають у поточній роботі Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації

ІІ. Склад колегії

 1. Кількісний та персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.
 2. Головними завданнями колегії є:

  • Директор Департаменту (голова колегії), заступник директора Департаменту (заступник голови колегії), секретар колегії;
  • фахівці структурних підрозділів Департаменту, провідні (районні та міські) архітектори, представники проектних інститутів та будівельних підприємств (за згодою).

ІІІ. Організація роботи колегії

 1. Основною формою роботи колегії є засідання, які проводяться відповідно до річного плану роботи та основних організаційних заходів Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, позачергові – у разі необхідності.
  Засідання колегії можуть бути розширеними та виїзними.
 2. Дату і час проведення засідання колегії та склад запрошених осіб визначає директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.
 3. У разі відсутності голови колегії, її засідання проводить заступник голови колегії. Організація та координація дій щодо підготовки засідання колегії покладається на заступників директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).
 4. План роботи колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів Департаменту, іншим зацікавленим особам.
 5. Проведення засідання вважається правомірним у разі присутності простої більшості членів колегії.
 6. Засідання колегії може відбуватися спільно з колегіями інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, профспілковими організаціями.
 7. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів колегії, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Рішення колегії можуть також прийматися шляхом опитування членів колегії.
 8. Рішення колегії фіксуються у протоколах, які підписує голова колегії. У разі необхідності, на виконання рішень колегії директором Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації видаються відповідні накази.
 9. Рішення колегії розсилаються членам колегії, керівникам підпорядкованих органів містобудування та архітектури у строк до 5 днів з моменту підписання.
 10. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює секретар колегії.
  Заступник голови – керівник апарату
  обласної державної адміністрації                                                                                               В.В. Хома