Департамент містобудування
та архітектури

Будівництво

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї економічної системи в країні.

Показники її роботи є індикатором загального стану економіки. За цим розвиток будівельної галузі є одним з пріоритетних напрямів соціально -економічної політики держави.

За останні кілька років було прийнято цілий блок законодавчих актів і державних програм спрямованих на виведення будівельної галузі з кризи, що в свою чергу кардинально спростило всю дозвільну систему, що дає можливість набагато швидше реалізовувати інвестиційні плани і більш ефективно вирішувати найважливішу соціальну задачу щодо забезпечення громадян житлом.

Капітальне будівництво створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію значної кількості галузей народного господарства. При розвитку будівельної галузі розвиваються: виробництво будівельних матеріалів і обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробка, транспорт, енергетика.