Департамент містобудування
та архітектури

Будівництво

Функції архітектурно-будівельного відділу

  • організаційна та координаційна робота на території області з реалізації державних та регіональних програм житлового будівництва;
  • підготовка пропозицій до проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм з питань будівельної діяльності;
  • підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку області та проектів місцевого бюджету;
  • підготовка оперативної інформації та пропозицій голові обласної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, розвитку та підтримки індивідуального будівництва, удосконалення структури управління та розвитку будівництва на території області
  • аналіз стану і тенденції розвитку будівельного комплексу на території області;
  • сприяє розвитку будівельних організацій усіх форм власності та впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
  • вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері будівництва;
  • здійснює моніторинг введення в експлуатацію соціально-значущих пускових об’єктів та об’єктів незавершених будівництвом;
  • розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;
  • виконує інші покладені, в установленому законодавством порядку, на нього функції та повноваження.